Gazon en groen

Wilt u uw tuin leeghalen en vernieuwen of een nieuw gazon aanleggen? Dit kunnen we voor u doen. Ook uw groen of uw perceelsranden bijwerken. Vraag vrijblijvend voor informatie

*Leeg halen en afvoeren van uw tuin

*Aanleg van een nieuw gazon inc bemesting en compost

*Compost, mest, kalk of kunstmest op uw gazon strooien

*Zaaien van bloemenmengsels

*Klepelen van perceel randen

*Stobben frezen