Grondverzet

We kunnen het volgende voor u beteken

*Uitgraven van straatwerk/ fundatie

*Egaliseren dmv laserblad

*Aanleg riolering en hemelwaterafvoer

*Aanleg beregening

*Uitgraven van trampoline

*Verwijderen van bomen en struiken, tevens afvoeren